Zapojení konektorů a kabelů TP

Zapojení konektorů a kabelů TP

Podrobný popis zapojení Twisted Pair kabelů u běžných sítí. Popis standardů T568A i T568B atd.

Zapojení LAN kabelu (konektoru):

1) Přímý LAN kabel
     Použití: PC Switch/Router nebo           2) Křížený LAN kabel     Použití: PC PC

Switch/Router Switch/Router
                          

   Síťová média v běžných počítačích používají dnes prakticky jenom dva typy kabeláže. Koaxiální kabel, který může mít délku cca 100 i více metrů, ale je třeba jej ukončovat a například jeho náhodné uzemění shodí celou síť, nebo Twisted Pair kabel. Ten je tvořen párem kroucenou dvoulinkou. Právě o tom, jak má být tato dvoulinka zapojena u běžných sítí hovoří tento článek. 


Typické propojení počítače s aktivním prvkem je tvořeno ze tří částí.

  1. Propojovacím "patch" kabelem mezi síťovou kartou v počítači a zásuvkou.     
  2. Strukturovanou kabeláží spojujícím zásuvky s příslušnými panely v rozvaděči. 
  3. Propojovacím "patch" kabelem mezi panelem a aktivním prvkem (hubem, switchem, ...) 

Poznámka : V dalším textu je aktivní prvek označen názvem hub (koncentrátor), i když se ve skutečnosti může jednat o switch (přepínač) či jiný obdobný prvek.      

Fixní kabeláž, připojující zásuvky "ve zdi" do rozvaděče

Strukturovaná kabeláž, používaná pro rozvody Ethernetu technologií TP, dnes používá nejčastěji konektorů RJ45. Tedy z pohledu uživatele naprosto stejných konektorů jaké jsou na TP síťových kartách. Od nich se liší v části "skryté" uživateli pod panelem a to částí určenou pro připojení kabelů, spojujících jednotlivé
konektory v zásuvkách s příslušnými konektory v patch panelech. Zde není technické provedení jednotné a závisí na výrobci příslušného konektoru.

Dnes se nejčastěji používají zářezové bloky systému S110, popř. Krone, doplněné více nebo méně dokonalou mechanickou fixací přívodního  kabelu.  

 

Problémy s fixací kabelů byly jedním z důvodů který dal vzniknout řadě dalších konektorovacích systémů. Za velmi zdařilý, alespoň dle mého názoru, lze považovat např. systém PanJack firmy Panduit.   

 

Strukturovaná kabeláž používá čtyřpárové kroucené "twistované" kabely. Pevně instalovaná kabeláž používá kabelů z drátů, propojovací kabely jsou zhotovovány z lanek. Průřez kabelů je typicky 24 AWG (drát, lanko 7/32). Podle příslušného provedení kabelu je nutno vybírat i příslušné provedení konektorů. Jednotlivé páry v kabelu jsou označeny barevně.
 

  1. Modrá (Blue)   
  2. Oranžová (Orange)
  3. Zelená (Green)
  4. Hnědá (Brown)
 

Vždy jeden z drátů v páru má příslušnou barvu a druhý do páru je buď bílý, nebo různě proužkovaný v kombinaci bílá/příslušná barva. Připojení jednotlivých drátů ke kontaktům konektoru je standartizováno. 

Barevné standardy T568A a T568B 
Pro "jednoduchost" se zde používají dva barevné standardy T568A a T568B mající mezi sebou vzájemně prohozený zelený a oranžový pár, tj. páry používané u 10Base-T/100Base-T ke komunikaci. 
Existence dvou standardů je však pro vás z hlediska uživatele nepodstatná, výsledně jsou piny připojeny 1:1. Oba barevné standarty jsou na následujících nákresech. 

T568A

 

T568B


1 - Bílá / Zelená
2 - Zelená
3 - Bílá / Oranžová
4 - Modrá
5 - Bílá / Modrá
6 - Oranžová
7 - Bílá / Hnědá
8 - Hnědá

 

1 - Bílá / Oranžová
2 - Oranžová
3 - Bílá / Zelená
4 - Modrá
5 - Bílá / Modrá
6 - Zelená
7 - Bílá / Hnědá
8 - Hnědá


pohled zepředu na ZÁSUVKU

 

pohled zepředu na ZÁSUVKU

     

pohled zepředu na ZÁSTRČKU

 

pohled zepředu na ZÁSTRČKU

     

Standart 10BaseT / 100BaseT používá pro komunikaci pouze dva páry, pár 2 (oranžová) a 3 (zelená). Zbývající páry 1 (modrá) a 4 (hnědá) jsou ke komunikaci nepoužity a je možno je např. při požadavku na velmi ohebný, lehký a skladný propojovací kabel (např. pro připojení notebooku do sítě) zcela vynechat. Standartně je konektor RJ45 osazený na síťových kartách zapojen dle zapojení označovaného zkratkou MDI:
 

Kabely, propojujících počítač s hubem, nebo ze zásuvkou rozvodu LAN jsou zapojeny 1:1, tj. spolu jsou spojeny stejně očíslované vývody. Nicméne při eventuální výrobě kabeláže je nutno dbát na dodržení vysokofrekvenčních vlasností a tím i párování jednotlivých signálů tj. 1/2, 3/6, 4/5 a 7/8.
  Jak zapojit kabely pro připojení sítě

Připojení počítače k HUBu je řešeno kabelem 1:1.  Pokud potřebujeme propojit pouze 2 počítače (síťové karty) mezi sebou nepotřebujeme hub či jiný další aktivní prvek, ale pouze křížový propojovací kabel. Stejný kabel je nutno používat i pro propojení dvou hubů či jiných aktivních prvků v případě, že použitý prvek nemá možnost prohození vývodů TD a RX. Vývody pro propojení hubu s nadřazeným hubem jsou obvykle řešeny pomocí přepínače či parallelně zapojeného "kříženého" konektoru. Překřížené zapojení, prohazující mezi sebou signály TD a RX, je označováno zkratkou MDI-X. V případě parallelně zapojeného konektoru je nutné zapojit pouze jeden z konektorů, druhý musí zůstat nezapojen !
 

Zapojení standartních, nepřekřížených kabelů - 1:1


 

1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 8

 

Barvy kabelu podle T568B

Bílá / Oranžová

Bílá / Oranžová

Oranžová

Oranžová

Bílá / Zelená

Bílá / Zelená

Modrá

Modrá

Bílá / Modrá

Bílá / Modrá

Zelená

Zelená

Bílá / Hnědá

Bílá / Hnědá

Hnědá

Hnědá

 

1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 NC
5 NC
6 - 6
7 NC

8 NC

Minimalizovaná úsporná varianta - NEDOPORUČOVÁNO,

Toto zapojení je nestandardní, je určeno pouze pro speciální účely,
především s ohledem na rozměry a hmotnost kabelu (připojení notebooků a pod.)

NC = Not Connected = pin "visí ve vzduchu"

 

Zapojení překřížených kabelů

1 - 3
2 - 6
3 - 1
4 - 8
5 - 7
6 - 2
7 - 5
8 - 4

 

Barvy kabelu podle T568B

Bílá / Oranžová

Bílá / Zelená

Oranžová

Zelená

Bílá / Zelená

Bílá / Oranžová

Modrá

Hnědá

Bílá / Modrá

Bílá / Hnědá

Zelená

Oranžová

Bílá / Hnědá

Bílá / Modrá

Hnědá

Modrá

     

1 - 3
2 - 6
3 - 1
4 - 4
5 - 5
6 - 2
7 - 7
8 - 8

Mimořádná napůl křížená úsporná varianta 

Někdy používaná varianta, křížící pouze páry TD a RX a zbývající páry 1 a 4 propojující 1:1

 
     

1 - 3
2 - 6
3 - 1
4 NC
5 NC
6 - 2
7 NC
8 NC

Minimalizovaná úsporná varianta 

Minimalizovaná varianta, křížící pouze páry TD a RX

NC = Not Connected = pin "visí ve vzduchu"

 

Na obrázcích zobrazené konektory, demonstrující zapojení kabelu jsou zapojeny dle T568B. 
Pro T568A je nutno zaměnit oranžový a zelený pár.

Označení kříženého kabelu písmenem X (od MDI-X či X-over), zobrazené na obrázku, na koncovce kabelu není standartizováno a je pouze autorovou zvyklostí umožňující na první pohled odlišit křížený kabel. 

Jak jednoduše odlišit od sebe křížený a standartní kabel ? Vezmeme oba konektoru a dáme si je stejným směrem, najdeme krajní pár označený zelenou či oranžovou barvou a zkontrolujeme zda na druhém konektoru má krajní pár stejné barevné označení. Pokud je na obou konektorech krajní pár zelený, jde o standartní kabel dle T568A. Pokud je na obou konektorech krajní pár oranžový, jde o standartní kabel dle T568B (u kabelů častěji používaná varianta, autor ji používá i v rozvodech). Pokud je na jednom konektoru krajní pár zelený a na druhém oranžový, jde o křížený kabel.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

Social